Etikett rollerderbysaturday

It’s bootcamp day

So, it’s roller derby Saturday och i helgen ska vi ha bootcamp här i Örebro! Det fokuserar på både de som spelat länge och de som inte ännu klarat minimum skills, plus en grupp för alla dem som vill bli…