Träning för företag

Välkommen hit företagare!

 

 

Att träna på arbetstid ökar både era anställdas prestation, motivation och glädje för arbetet. Att träna tillsammans skapar en gemenskap som kan vara ovärderlig för arbetsgruppen.

Träning kan innebära svett, jobbigt och tungt, och det kan innebära fem minuters stretch, rörlighet och lite lätta hopp, helt beroende på vad ni och era anställda önskar.

Boka in 20-45 min gruppträning innan, under eller efter arbetsdagen, en eller flera dagar i veckan, och optimera anställdas välmående.

Boka in 5 minuters träning på kontoret för den där pausen som alla behöver, men som ingen tar. Fem minuter där arbetet pausas och välmåendet prioriteras.

 

 

Kontakta mig på clara@claratoll.se så kan vi diskutera fram en lösning för just ditt företag.

 

Därför är träning bra

Från en forskning om träning på arbetsplatsen av Stockholms Universitet:  Resultaten visade att samtliga grupper kunde behålla eller till och med öka sin produktionsnivå, i det här fallet antalet behandlade patienter, under studieperioden jämfört med motsvarande period föregående år. De som tränade rapporterade också förbättringar i självskattad produktivitet – de upplevde att de åstadkom mer på arbetet, hade en ökad arbetsförmåga och var mindre sjuka.

Enligt FYSS rekommenderas alla vuxna att röra på sig minst 150 minuter lågintensiv träning eller 75 minuter högintensiv träning varje vecka för att undvika sjukdomar.

  • Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller denna rekommendation är 30 minuters rask promenad 5 dagar per vecka, 20 – 30 minuters löpning 3 dagar per vecka eller en kombination av dessa.
  • Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser (”bensträckare”) med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden. Detta gäller även dem som uppfyller rekommendationerna om fysisk aktivitet ovan.